Skip to content

sygnet-www

Kontakt

sygnet-www

Kontakt

Cieszymy się, że do nas zajrzałeś!
Jeśli masz do nas pytanie, śmiało pisz na:
kontakt@englopolis.com

Chętnie pomożemy!

Zwykle odpowiadamy na maile w ciągu 24 godzin. Jeśli w tym czasie nie otrzymasz odpowiedzi, prześlij swoją wiadomość jeszcze raz.

Codziennie znajdziesz nas również na naszym fanpage’u
Englopolis oraz Instagramie
englopolis_praktycznyangielski

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGLOPOLIS ANNA ĆWIKŁA, ul. Mickiewicza 61, 37-300 Leżajsk, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: Osoba składająca powyższe oświadczenie oświadcza, że została poinformowana, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENGLOPOLIS ANNA ĆWIKŁA, ul. Mickiewicza 61, 37-300, Leżajsk. Dane osobowe zbierane są w celu wskazanym w powyższym oświadczeniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego dalej „rozporządzeniem”). Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celu wskazanego w pkt 2 przez okres 1 roku od momentu udzielenia zgody lub do czasu wycofania zgody, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne. Może Pani/Pan odwołać zgodę, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie. Pani/Pana dane osobowe nie / będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego sprzedawcy, w tym przygotowania zindywidualizowanej oferty na podstawie Pani/Pana osobistych preferencji, przy czym przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną